Secţia de Umanistice și Arte


Adresa:  Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, et.4, bir. 427
Telefon:  022-27-40-36
Fax:  022-27-40-36
Coordonator:  Ţvircun Victor  Doctor habilitat  
Adjunct:  Şleahtiţchi Maria  Doctor   

Membrii secţiei

Rapoarte de activitate

Audieri publice