Noi forme de cooperare, experienţe şi perspective, discutate în cadrul unui forum multidisciplinar, la Academia de Științe a Moldovei

2017-09-22
 
La Academia de Științe a Moldovei și-a început lucrările Workshopul Humboldt Kolleg „Multidisciplinarity in Science for the Benefit of Society” („Multidisciplinaritatea științifică în beneficiul societății”). Reuniunea științifică internațională a întrunit peste 50 de cercetători științifici, experți în domeniul fizicii, chimiei, biologiei, matematicii din Republica Moldova, precum și din Germania, România și SUA. Pe parcursul zilelor de 21 și 22 septembrie, participanții vor discuta probleme privind multidisciplinaritatea în științe, inclusiv beneficiul materialelor noi în tehnologiile moderne, tehnologiile cuantice, nanotehnologiile etc.
 
Evenimentul este organizat de Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, cu suportul Fundației Germane Alexander von Humboldt, Germania.
 
Printre numele notorii de savanți din țara noastră la eveniment sunt prezenți academicienii Ion Tighineanu, Anatol Sidorenko, Sveatoslav  Moscalenco, Leonid Culiuc, Alexei Șimașchevici, Ernest Arușanov, prof. Victor Kravțov, prof. Anatolie Casian ș.a.  De peste hotare și-au anunțat prezența renumiți oameni de știință de talie internațională, cum ar fi profesorul Hans Hartnagel, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, unul din cei mai cunoscuți oameni de știință în domeniul electronicii la frecvențe înalte, profesorul C.H. Keitel renumit savant în domeniul interacțiunilor laser puternice cu materia, director la Institutul Max-Planck pentru Fizica Nucleară din Heidelberg, Germania, prof. R. Adelung, prof. L. Kienle, prof. V. M. Fomin, originar din Republica Moldova ș.a.
 
La deschiderea forumului științific internațional au participat prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, Dl Florian Seitz, șef adjunct al misiunii diplomatice germane în Republica Moldova, academicieni, cercetători, profesori, studenţi, specialişti în domeniu.
 
În numele conducerii AȘM, participanții la workshop au fost salutați de prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Dorindu-le bun venit oaspeților sosiți din străinătate, prim-vicepreședintele Tighineanu a exprimat cuvinte de mulțumire și apreciere Fundației Alexander von Humboldt pentru suportul constant acordat, pentru susținerea cercetătorilor noștri și eforturile acestora în dezvoltarea științei Republicii Moldova. Totodată, academicianul a transmis expresia înaltei considerații Ambasadei Germane în Republica Moldova, prin intermediul dlui Florian Seitz, șef adjunct al misiunii diplomatice, care a susținut permanent demersurile reprezentanților comunității științifice din țara noastră, încă din anii 1990, având o contribuție importantă la dezvoltarea științei din țara noastră. Mulțumiri și succese au fost adresate și directorului Institutului de Fizică Aplicată, dr. hab. Mihai Macovei și tuturor celor care au depus efort și implicare în organizarea cu succes a workshop-ului. Folosind această oportunitate, prim-vicepreședintele AȘM a menționat, de asemenea, efortul depus, în ultimii 10 ani, pentru a participa la programele europene de cercetare, începând cu anul 2012 (PC7), o altă etapă importantă fiind asocierea, în 2014, la Programul Orizont 2020, care a constituit o nouă oportunitate pentru cercetătorii noștri. O bună reflecție a eforturilor cercetătorilor a fost și rămâne a fi participarea la cele mai importante evenimente științifice naționale și internaționale, unde cercetătorii noștri au înregistrat succese notabile, care fac imagine atât comunității științifice, cât și țării.
 
În context, acad. Tighineanu a remarcat aportul considerabil al Fundației Alexander von Humboldt caredeschide multe oportunități pentru cercetătorii noștri, în special, pentru cei tineri, care au beneficiat de programele susținute financiar de această Fundație. „Avem cercetători care au plecat în Germania, cu suportul Fundației Humboldt și care nu s-au mai întors în Moldova, dar activează cu succes atât în Germania, cât și în alte țări, reprezentând diaspora noastră și fiind în permanentă colaborare cu cei de aici. Participăm împreună la multe programe și obținem granturi importante. Sunt și cazuri, când tinerii au revenit în țară, și-au continuat activitatea de cercetare în instituțiile și centrele științifice de aici, contribuind la dezvoltarea științei în Republica Moldova”, a punctat prim-vicepreședintele AȘM, în speranța că workshopul respectiv va constitui o platformă oportună pentru a discuta noi idei, pentru a iniția noi proiecte, pentru a dezvolta noi relații, iar Fundația Alexander von Humboldt deschide o atare oportunitate pentru a crea și promova relațiile în beneficiul științei și societății.
 
Cu ocazia deschiderii, la Chișinău, a forumului științific internațional, reprezentantul Ambasadei Germaniei în Republica Moldova,  dl Florian Seitz, a transmis un mesaj de salut participanților la întrunire și a mulțumit pentru invitația de fi prezent la deschiderea evenimentului, dar și organizatorilor care au făcut posibilă această reuniune științifică internațională în Republica Moldova. Reiterând bunele relaţii de colaborare ştiinţifică între Germania şi Republica Moldova, diplomatul a exprimat disponibilitatea de a sprijini şi în continuare tinerii cercetători din Republica Moldova, comunitatea ştiinţifică, consolidarea infrastructurii de cercetare din ţara noastră. Oficialul a fost onorat să-și întâlnească la acest eveniment internațional conaționalii, personalități marcante ale științei din Germania și nu numai, sugerându-le să găsească timp și pentru a cunoaște capitala Republicii Moldova, or. Chișinău, dar și oamenii minunați ai săi. A dorit succes tuturor participanților, dar și lucrărilor conferinței, exprimând certitudinea că experiența împărtășită, ideile discutate, rezultatele cercetărilor obţinute să fie implementate cu succes, cu finalitatea unui real suport pentru societate.
 
Workshopul și-a continuat lucrările cu prezentarea rapoartelor, expuse de specialiștii în domeniile menționate din țările prezente. În cadrul sesiunii în plen rapoartele au fost prezentate de prof. Mihai Macovei, acad. Ion Tighineanu, C.H. Keitel, Hans Hartnagel, R. Adelung, Vladimir Fomin ș.a., după care activitatea forumiștilor a fost organizată în cadrul a trei secțiuni. Timp de două zile de lucru, în cadrul secţiunilor vor fi prezentate mai multe rapoarte în expunerea acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Leonid Culiuc, acad. Anatol Sidorenko, dr. hab. prof. univ. Anatolie Casian, dr. hab. Veaceslav Ursachi, dr. hab. Oleg Lupan, dr. hab. Vasile Tronciu, dr. N. Ciobanu, dr. Ala Cojocaru, dr. Eduard Monaico, dr. Vadim Sirkeli, V. Vinokur, A. Lebedev, M. Liberman, I. Zubac ş.a.
 
Directorul Institutului de Fizică Aplicată, dr.hab., Mihai Macovei a subliniat că acest workshop este foarte important  inclusiv pentru tinerii cercetători. Și dacă tot s-a vorbit atât de mult despre Fundația Alexander von Humboldt, ea este tocmai cea care acordă suport tinerilor cercetători din toate țările lumii, indiferent de națiune sau direcția de cercetare. Ceea ce contează, a relevat directorul, este că după ce beneficiezi de această bursă, la revenirea în țară ai un cu totul alt grad de dezvoltare.
 
Motivația a fost pe măsură celor menționate, or, prezența tinerilor la Workshopul Humboldt Kolleg care au beneficiat de bursa Alexander von Humboldt a fost una reprezentativă. Uunul din bursierii Fundației Alexander von Humboldt, doctor în științe fizico-matematice, Eduard Monaico, colaborator științific la Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, participant activ și la edițiile anterioare ale evenimentului științific internațional, a spus că este foarte bucuros că s-a organizat și în acest an la Chișinău acest forum. Cât privește bursa pe care a câștigat-o, aceasta i-a dat posibilitate de creștere în cariera sa științifică, posibilități de a obține echipament performant. Humboldtistul a adresat mulțumiri celor care au contribuit la obținerea acestei burse, implicit Fundației, prin intermediul căreia sunt susținuți cercetătorii în decursul întregii cariere lor științifice.
 
Un alt beneficiar al bursei Humboldt, doctor în științe fizico-matematice, Ala Cojocaru, reprezentant al diasporei, care actualmente, locuiește or. Kiel, Germania, a recunoscut că dacă ești o dată humboldtian, rămâi pe toată viața în această familie. Este o experiență foarte frumoasă pe care a avut-o la Universitatea din Kiel, Facultatea de Inginerie, unde a activat în grupa renumitului  profesor Helmut Föll, ceea ce constituie o onoare pentru ea. În cadrul evenimentului va reprezenta compania „Phi-Stone AG”, fondată de facultatea unde activează, companie care face transfer de tehnologii și va prezenta și modul de activitate a acesteia. Succesul companiei, spune bursiera, constă în faptul că rezultatele științifice care sunt elaborate în laborator, se aplică în ramurile industriei. Bursa Humboldt, de care a beneficiat, i-a schimbat radical viața atât în plan profesional, cât și personal, recunoaște Ala Cojocaru. Mai mult, experiența pe care a acumulat-o până acum stă la baza tuturor activităților sale până în ziua de azi, acesta fiind și motivul pentru care exprimă mulțumiri acad. Alexei Simalchevici, care i-a fost conducător la teza de doctor, dar și acad. Ion Tighineanu, pentru că a orientat-o la timp și corect, actualmente având o colaborare intensă cu savantul.            
 
Bursierul de la Universitatea de Stat din Comrat, dr.Vadim Sircheli, a menționat că este foarte bucuros că workshopul dat are loc în Chișinău, la Academia de Științe a Moldovei, unde s-au reîntâlnit colegi cercetători din Germania și Republica Moldova, care au relații foarte frumoase de colaborare științifică deja mai mulți ani. Este o onoare pentru el să fie humboldtist, să continue tradiția pe care au început-o savanții noștri încă în anii 1990 de a colabora cu colegii germani, dar este și o oportunitate unică de colaborare și participare în noi proiecte, obținerea de noi rezultate și atingerea scopurilor în cariera științifică nu doar în Germania, dar și în toată Europa.  Humboldtistul a recomandat tinerilor cercetători să nu ezite să-și prezinte inițiativele, să participe la toate programele anunțate și să-și extindă contactele, pentru că atât savanții din Republica Moldova, cât și cei din Europa manifestă deschidere pentru colaborare, iar aceasta poate fi o șansă pentru carieră și pentru dezvoltarea științei.          
Participanții vor avea dialoguri interactive, vor face concluzii şi recomandări. Evenimentul va finaliza cu o sesiune-poster, unde tinerii cercetători își vor prezenta rezultatele.
 
Fundaţia Alexander von Humboldt, cu sediul în Germania, susţine excelenţa în cercetare, acordînd burse cercetătorilor care excelează în diferite domenii ştiinţifice şi dispun de parteneriate cu colegi din instituţiile germane de cercetare. La moment, 36 de tineri cercetători din Republica Moldova au beneficiat de bursa  Fundaţiei Alexander von Humboldt.
 
Amintim și faptul că Fundaţia Alexander von Humboldt a susținut financiar și lucrările Simpozionul moldo-german „Ştiinţa şi Societatea – Utilizarea Luminii” care a fost organizat în cadrul  celei de-a III-a ediţii a Conferinţei internaţionale în domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale (ICNBME-2015), desfăşurate la Chişinău, în  septembrie 2015, evenimentul fiind dedicat Anului Internaţional al Luminii, proclamat de ONU.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan, 
Centrul Media al AȘM