Renumitul oenolog, academician Boris Gaina - la hotar septuagenar

2017-09-16
 

Cunoscutul savant şi unul din protagoniștii principali ai oenologiei autohtone, cel care a îmbogățit cunoașterea în viticultură și vinificație,  academicianul Boris Găină, academician-coordonator al Secției științe agricole a AȘM, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru de onoare al Asociației Viticultorilor și Vinificatorilor din Beaujolais (Franța), și-a sărbătorit vârsta de 70 de ani de la naștere.

Cele șapte decenii de viață, omagiatul și le-a aniversat alături de colegii-academicieni, reprezentanți ai Președinției, Parlamentului,  Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, directori ai institutelor de cercetare, rectori și prorectori ai instituțiilor superioare de învățământ, în frunte cu prețedintele Consiliului Rectorilor, academician Grigore Belostecinic, directori de agenții, oficii și centre de cercetare, profesori, prieteni de crez și de viață, discipoli, rude, apropiați. Academicianul a fost cu atât mai surprins, cu cât la evenimentul său aniversar au venit pentru a-l ura de sănătate și viață lungă și prieteni și experții în domeniul său din România, Ucraina, Federația Rusă, Germania.

În numele conducerii Academiei de Științe a Moldovei, septuagenarul a fost felicitat de vicepreședintele AȘM, m.c. Viorel Prisăcari. Din discursul omagial al vicepreședintelui s-a desprins nu doar o evocare a unei activități științifice merituoase de-o viață a savantului, dar și calitățile sale umane, felul său de interacționa cu oamenii, dar și instituțional și, respectiv, aprecierile și recunoștința care au venit din partea Academiei de Științe, dar și din partea conducerii țării. În cuvântul de evocare a personalității academicianului Boris Gaina, vicepreședintele Prisăcari a subliniat că savantul este „o persoană energică, generează idei, educă o generaţie nouă de viitori specialişti şi savanţi, coordonează patru teze de doctor în  tehnologie alimentară şi uvologie. Acad. Gaina a prezentat şi continuă să prezinte ţara noastră - Republica Moldova la numeroase manifestări ştiinţifice, concursuri internaționale de vinuri în ţările vitivinicole ale spaţiului de la oceanul Atlantic la cel Pacific, contribuind astfel la creșterea imaginea statului nostru moldav”. Pentru munca cu abnegaţie în Academia de Ştiinţe a Moldovei, începând cu 2004, în calitate de Secretar știinţific general şi continuând, din 2009, în responsabila funcţie de  coordonator al Secţiei de știinţe agricole AŞM, precum și cu prilejul aniversării a 70-a din ziua nașterii, acad. Boris Gaina a fost distins cu Medalia „Meritul științific” de gradul II. (Mesajul integral)
 
O colecție de mărturii care dovedesc personalitatea complexă și de notorietate a omagiatului Boris Gaina a fost expusă de acad. Teodor Furdui, președintele Sfatului Academicienilor, prim-vicepreședinte de onoarea al AȘM. „L-am cunoscut nu doar ca un savant notoriu, care face cinste țării noastre, dar și ca un om cu literă mare. Știe a conlucra cu toți, nu supăra pe cineva, dimpotrivă, creează o atitudine socială benefică pentru toți cei cu care colaborează. E o plăcere să lucrezi cu dumnealui”, a remarcat acad. Furdui, menționând impresionantul palmares de 35 de mărci de vin, monografiile savantului, lucrări de importanță excepțională pentru studiul modern al domeniului, căruia și-a consacrat întreaga viață, manuale de căpătâi ce vor rămâne în istoria științei și culturii noastre.
   
Acad. Gaina a fost felicitat de președintele țării, prin intermediul consilierului  prezidențial, Ion Perju, ex-viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.„Ablegația cu care v-ați consacrat timp de mai multe decenii domeniului vinificației, fiind unul dintre fondatorii Uniunii Oenologilor din Republica Moldova, sacrificiile de care dați dovadă și cunoștințele enciclopedice pe care le posedați, dar și rezultatele remarcabile pe care le-ați obținut în domeniul oenologiei v-au adus titlul binemeritat de continuator al tradițiilor școlii moldovenești de enologie”, se arată în mesajul președintelui țării. Consilierul i-a urat omagiatului putere de muncă, succese în activitate, multă sănătate, bucurii și prosperitate. În context, oficialul i-a adresat felicitări și cu ocazia conferirii distincției de stat, Ordinul „Gloria Muncii”, distincție cu care a fost decorat de Ziua Independenței R. Moldova.
 
Din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, un mesaj de felicitare academicianul Boris Gaina  i-a adresat președintele, acad. Gheorghe Sin. „Vă adresăm călduroase felicitări cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani din care, peste patru decenii ne-ați dăruit cu generozitate prestigioase activități didactice și de cercetare științifică în domeniul proceselor biotehnologice în uvologie și oenologie. Cu aceste sentimente de prețuire elogiem contribuțiile dumneavoastră importante la îmbogățirea cunoașterii în viticultură și vinificație, precum și rezultatele de excepție materializate prin crearea unor noi soiuri de viță de vie, prin elaborarea de tehnologii și produse originale superioare,  numeroase brevete de invenție, de lucrări științifice, monografii și, de asemenea, de 35 de mărci de vin”, a relevat academicianul român. Totodată, oaspetele român a subliniat că alegerea în calitate de membru de onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, precum și numeroase distincții și medalii primite, reprezintă o certă recunoaștere a unei activități prestigioase apreciate cu respect de comunitatea academică. La acest moment aniversar, Prezidiul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” i-a acordat acad. Boris Gaina, Diploma de Excelență, pentru remarcabila contribuție la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile viticulturii și oenologiei în Republica Moldova.
 
Un omagiu pios a venit și din partea directorului Oficiului Național al Viei și Vinului, dr. Gheorghe Arpentin. Domnia Sa a exprimat bucuria și mândria  de a avea atare prieteni printre specialiștii din sectorul vitivinicol, care a fost și este permanent alături, contribuind esențial la educarea a noi și calificate cadre, dar și la implementarea tehnologiilor inovaționale în domeniu.
 
Prof.Valeriu V. Cotea, director al Centrului de Cercetări pentru Oenologie din cadrul Academiei Române, Filiala Iași, fiul renumitului academician Valeriu Cotea, a venit cu un mesaj de felicitare pentru aniversar din partea Centrului, dar și a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, rectorul acesteia oferindu-i acad. Gaina cu prilejul aniversării o plachetă de onoare, în speranța unei colaborări la fel de prodigioase și în continuare.
 
„Astăzi asistăm la un eveniment de anvergură - jubileul academicianului Boris Gaina - personalitate emblematică, proeminent, reprezentant al științei din Moldova, ambasador neoficial al Academiei de Științe a Moldovei în Franța, România, Germania, Ucraina, Rusia, China, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Italia și multe alte țări”, a punctat în mesajul său de felicitare acad. Gheorghe Ghidirim, un bun prieten al septuagenarului. Menționându-i toate treptele științifice ierarhice și rezultatele atinse de reputatul savant, acad. Ghidirim a evidențiat cea mai prestigioasă mențiune din cariera sa științifică – titlu onorific de excepție „Personalitate a anului în oenologie din lume”, decernată de marele juriu din Paris, în 1993. În confirmarea celor spuse, reputatul chirurg Gheorghe Ghidirim a remarcat că atât timp cât țara noastră este săracă în resurse, dar bogată în oameni ca dl acad. Boris Gaina, nu va dispărea de pe mapamond, ci, dimpotrivă, își va vedea viitorul în marea familie a Uniunii Europene, la care aspirăm și de care ne legăm destinul.
 
Frumoase momente de evocare a prietenului și colegului său au venit și de la Ion Balan, vicepreședintele Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară, precum și de la acad. Veaceslav Vlasov, directorul Institutului Viei și Vinului „V.E. Tairov” al Academiei Naționale de Științe Agricole din Ucraina, Odessa, acad. Alexandr Lucanin, Academia Națională de Științe Agricole din Ucraina, Kiev. Cu un mesaj de felicitare și cuvinte de apreciere a venit colectivul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, în frunte cu vicedirectorul, dr.hab. Mihail Rapcea. Pentru activitatea științifică prodigioasă și eforturi susținute în dezvoltarea parteneriatului cu organizația sindicală a AȘM, vicepreședintele CNSM, Petru Chiriac, i-a acordat omagiatului Diplomă de Merit.  
 
O surpriză memorabilă  va rămâne pentru sărbătorit și prezența dr. Heinrich Pingel-Rollmannun, din Germania, care preț de doi ani a activat pe post de expert integrat, consilier al preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei privind reforma ştiinţei în Republica Moldova. A făcut o cale lungă special pentru a-i ura La Mulți Ani academicianului Gaina, cu care, pe perioada aflării sale la Academie, au reușit să devină buni prieteni.
 
Invitații și prietenii omagiatului și-au depănat frumoasele amintiri, traversând firul autentic al realităților trăite de-a lungul vieții lor, după care au vizionat un film de scurt metraj consacrat vieții și activității savantului-oenolog Boris Gaina.
 
Evenimentul a finalizat cu o degustare de struguri, vinuri și divin-uri. Aniversarea s-a remarcat prin faptul că, la inițiativa jubiliarului, oaspeții au fost îndemnați respectuos să substituie cadourile și florile, cu cărți, deși invitații, pe lângă cărți, i-au dăruit sărbătoritului și foarte multe alte cadouri originale, personalizate chiar. Volumele adunate, academicianul intenționează să le dăruiască bibliotecii gimnaziului din satul natal Chițcanii Vechi, unde este și Cetățean de Onoare.
 
Academicianul Boris Gaina a mulțumit tuturor pentru că i-au fost alături la marcarea acestui hotar al vieții, dar și pentru darul de a cunoaște cartea, gestul fiind unul foarte inspirat și binevenit, deopotrivă, cunoscând situația în care se află școlile satelor noastre. Și dacă tot se spune că dar din dar se face rai, toți invitații au primit în dar câte o carte „Academicianul Boris Gaina - 70 de ani”, editată cu prilejul aniversării sale.
 
De menționat și faptul că în ziua în care și-a sărbătorit 70 de ani de la naștere, acad. Boris Gaina  a fost decorat de către ÎPS Mitropolit Vladimir, cu Ordinul „Meritul bisericesc”, de gr. III, pentru activitatea rodnică și sârguincioasă întru susținerea valorilor moral-creștine în societate.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM