Admiterea 2017

2017-09-05
 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei  anunță admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul școlilor doctorale:

Matematică și Știința Informației
Științe Fizice
Științe Chimice și Tehnologice
Științe Biologice
Științe Geonomice
Științe Umaniste
Științe Juridice, Politice și Sociologice
Științe Economice și Demografice
 
Admiterea se va efectua în perioada 11.09.2017 – 11.10.2017
 
Concursul de admitere se organizează la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui  interviu de  specialitate.
 
Candidaţii la studii de doctorat depun dosarele la concurs în perioada   11.09.17  - 29.09.17 pe adresa:
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Șos. Hîncești, 55/4, Sala Polivalentă
Ora:  8.00 -16.30
Tel: 022 72.71.40
  
Atenție! Doctoranzii înmatriculați la învățământ cu frecvență beneficiază de cazare în căminul modern al Universității.

Mai multe detalii aici