Instituţiile din sectorul cercetării şi inovării


Acreditate
1   Academia de Studii Economice a Moldovei
2   Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
3   Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
4   Grădina Botanica (Institut)
5   IMSP Institutul de Cardiologie
6   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
7   IMSP Institutul de Medicină Urgentă
8   IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
9   IMSP Institutul Mamei şi Copilului
10   IMSP Institutul Oncologic
11   IMSP Spitalul Clinic Republican
12   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
13   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
14   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
15   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
16   Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
17   Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
18   Institutul de Chimie
19   Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
20   Institutul de Ecologie şi Geografie
21   Institutul de Energetica
22   Institutul de Filologie
23   Institutul de Fizică Aplicată
24   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
25   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
26   Institutul de Geologie şi Seismologie
27   Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu"
28   Institutul de Istorie
29   Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
30   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
31   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
32   Institutul de Protecţie a Plantelor si Agricultură Ecologică
33   Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
34   Institutul de Studii Enciclopedice
35   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
36   Institutul de Zoologie
37   Institutul Naţional de Cercetări Economice
38   Institutul Patrimoniului Cultural
39   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
40   Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
41   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
42   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
43   Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
44   Universitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii)
45   Universitatea de Stat din Moldova (ştiinţe exacte şi inginereşti)
46   Universitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii)
47   Universitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe exacte şi inginereşti)
48   Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
49   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
50   Universitatea Tehnică a Moldovei