Rapoarte de activitate


Secția Științe Naturale și Exacte

Raport privind rezultatele ştiinţifice principale ale secţiei pentru perioada 2011-2014

Raport privind rezultatele ştiinţifice principale ale secţiei pentru perioada 2015

Rezultate relevante ale activității de cercetare științifică - 2015

 Hotărîrile Adunării Generale a Secției Științe Naturale și Exacte:

 1. Grădina Botanica (Institut)
 2. Institutul de Chimie
 3. Institutul de Ecologie şi Geografie
 4. Institutul de Fizică Aplicată
 5. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 6. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 7. Institutul de Matematică şi Informatică
 8. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 9. Institutul de Zoologie
 10. Universitatea Academiei de Științe a Moldovei
 11. Universitatea de Stat din Moldova (Centrele de cercetare "Chimie Aplicată şi Ecologică", "Materiale şi dispozitive semiconductoare", "Probleme actuale ale matematicii şi informaticii", "Ştiinţe ale vieţii")
 12. Universitatea de Stat din Tiraspol

Raport privind activitatea științifică și inovațională a Secției Științe Naturale și Exacte pentru anul 2016

         Rapoarte de activitate ale instituțiilor din cadrul SȘNE pentru anul 2016

 1. Grădina Botanica (Institut)
 2. Institutul de Chimie
 3. Institutul de Ecologie şi Geografie
 4. Institutul de Fizică Aplicată
 5. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 6. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 7. Institutul de Matematică şi Informatică
 8. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 9. Institutul de Zoologie
 10. Universitatea de Stat din Tiraspol
 11. Universitatea de Stat din Moldova
 12. Centrul de Genetică Funcțională