Rotari Alexandru, доктор хабилитат


Дата рождения:  1938-09-05
Специальнсть:  Ameliorarea şi producerea seminţelor
Отдел Agricole