Arîcu Aculina, doctor habilitat


Telefon:  +373(22) 73 99 63
E-mail:  aculina.aricu@gmail.com, aricu_aculina@yahoo.com
Data naşterii:  1959-06-11
Specialitatea:  Chimie organică
Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti