Achiziţii publice

 Plan de achiziţie cu publicare  al Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2016

Nr.
 
Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV Valoarea estimată fără TVA (lei) Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
1 Servicii de organizare și management redacțional, de elaborare a conceptului tematic și a designului, de redactare, machetare, corectură, tipar/și difuzare a Revistei de Știință Inovare Cultură și Artă "AKADEMOS" pentru anul 2016 79000000 - 4 300000 Licitație publică Trimestrul I
2 Servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer 60170000 0 600000 Licitație publică Trimestrul I
3

Servicii de transport aerian

 

60000000-8 200000 Licitație publică Trimestrul I
4 Servicii hoteliere 55000000 – 0  180000 Cerere a ofertelor de prețuri Trimestrul I

Plan de achiziţie cu publicare al Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2017
 
Nr.
 
Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV Valoarea estimată fără TVA (lei) Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
1

 

Servicii de organizare și management redacțional, de elaborare a conceptului tematic și a designului, de redactare, machetare, corectură, tipar/și difuzare a Revistei de Știință Inovare Cultură și Artă "AKADEMOS" pentrul anul 2017
79000000 - 4 300000 Cerere a ofertelor de prețuri Trimestrul I
2

Servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer

60170000 0 550000 Licitație publică Trimestrul I
3

Servicii de transport aerian

60000000-8 600000 Licitație publică Trimestrul I
4 Servicii hoteliere 55000000 – 0  240000 Cerere a ofertelor de prețuri Trimestrul I